Vidiget Downloader

Dán địa chỉ trang video của bạn và nhấp vào nút tải xuống. Trang video có thể là địa chỉ trang của video youtube, bài đăng trên instagram, bài đăng trên facebook, bài đăng trên twitter.

Về vidiget

Vidiget là một trình tải video trực tuyến giúp bạn dễ dàng tải và lưu các video trên youtube của mình. Vidiget cũng hỗ trợ một số trang web như instagram, facebook, twitter. Khi bạn gửi video để tải xuống vidiget, hãy chuẩn bị danh sách các chất lượng video cho bạn, sau đó bạn có thể chọn chất lượng yêu thích của mình và bạn cũng có thể tải xuống video dưới dạng tệp mp3.

Nếu bạn muốn tải xuống danh sách phát trên youtube thì chỉ cần nhập địa chỉ danh sách phát (URL) vào trường địa chỉ video và nhấp vào nút tải xuống. Địa chỉ danh sách phát có thể giống như "https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3hUyKV2PcptH5jNHM1uhwHMdh5JKt1f"

Vidiget support instagram igtv videos.bằng trình tải xuống instagram vidiget, bạn có thể dễ dàng tải xuống và lưu ứng dụng instagram igtv's.in instagram của igtv, nhấp vào menu ngữ cảnh và nhấn tùy chọn 'Copy Link', sau đó quay lại đây và dán địa chỉ vào trường tải xuống và nhấp để tải xuống mông.
Vidiget cũng hỗ trợ các bài đăng trên instagram (Hình ảnh). bằng cách nhập url bài đăng (hoặc liên kết bài đăng) vào trường tải xuống, bạn có thể tải xuống hình ảnh của mình.

Tại sao sử dụng vidiget

đôi khi bạn cần lưu video vào thiết bị của mình để xem ngoại tuyến. mạng xã hội không cho phép người dùng tải xuống video. .